Program

09.30- 10.00

Registrering, kaffe og rundstykker

10.00- 10.15

Åpning

 10.15- 11.00

Periodisering og avlevering av elektroniske arkiver v/ Pål Mjørlund, IKT arkivar

11.00- 11.15

Pause

11.15- 12.00

Journalføring og arkivering av e- post, e- skjema og sms, og noen utfordringer knyttet til bruk av sosiale medier sett fra arkivets side. v/ Svein Amblie leder IKA Opplandene

12.00- 13.00

Lunsj

13.00- 13.45

Hvordan kan arkivplan bli et nyttig verktøy i arkivarbeidet? v/ Silje Dragsund Aase, arkivar

13.45- 14.00

Pause

14.00- 15.00

Nytt og nyttig:

  • Hva betyr E- forvaltningsforskriften for kommunene? v/ Odd Gunnar Ludvigsen, IKT arkivar
  • Varslede endringer i arkivlov med forskrifter v/ Odd Gunnar Ludvigsen