Program

09.30- 10.00

Registrering, kaffe og rundstykker

10.00- 10.15

Åpning v/ Svein Amblie, leder IKA Opplandene

10.15- 11.00

Digitalisering av kommunale arkiver v/ Pål Mjørlund, IKT arkivar

11.00- 11.15

Pause

11.15- 12.00

Tanker fra en utskræmt arkivar fra Gudbrandsdala v/ Margit Sletten, arkivleder

12.00- 13.00

Lunsj

13.00- 13.45

Arkiv i interkommunale samarbeidsløsninger v/ Tom Oddby, byarkivar i Drammen

13.45- 14.00

Pause

14.00- 15.00

Nytt og nyttig

  • Status deponering v/ Kirsti O. Sletten
  • Nytt bevarings- og kassasjonsreglement v/ Kirsti O. Sletten
  • Digipost v/ Svein Amblie
  • Info om arkivstudiet på HiL v/ John Torstad
  • Revisjon av Arkivlov og Offentliglov v/ Silje Dragsund Aase

Konferansen er gratis for ansatte i IKA Opplandenes medlemskommuner, men vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende. Øvrige deltakere vil bli fakturert kursavgift på 2 500 kr. 

Her kan du lese Pål Mjørlunds råd til kommuner som ønsker å digitalisere arkiver, Tom Oddbys erfaringer med arkiv i interkommunale samarbeidsløsninger", og Margit Slettens hjertesukk om mange kommunes utfordringer i forhold til arkiv.

Digitalisering av kommunale arkiver v/ Pål Mjørlund, IKT arkivar IKA Opplandene

Arkiv i interkommunale samarbeidsløsninger v/Tom Oddby, byarkivar i Drammen

Tanker fra en utskræmt arkivar fra Gudbrandsdala v/Margit Sletten, arkivleder i Nord- Fron kommune

Deponering i 2014 v/ Kirsti O. Sletten, arkivar IKA Opplandene

Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser v/Kirsti O. Sletten, arkivar IKA Opplandene