Mer enn 80 personer var samlet til arkivkonferanse på Øyer den 3. mai. Digitalisering og fagsystemer var blant de viktigste temaene.

80 deltakere på kommunearkiv- konferansen på Øyer 3. mai 2016Fra medlemskommuner i IKA Opplandene kom det folk fra både fjern og nær i Hedmark og Oppland for å delta på årets lokale fagsamling for arkivarer. Det er mye som foregår som vil påvirke de kommunale arkivene i tiden som kommer og faglig påfyll er svært nyttig. Både det som blir sagt fra podiet og også de små samtalene i de små pausene som er lagt inn.

Håndtering av innsynsforespørsler er ikke et nytt tema, men et område som kan være krevende både i forhold til kompetanse og rutiner. Solveig Torp fra Forsvarets Arkivtjeneste holdt et foredrag om hva som er viktig i den sammenhengen.

Thomas Øverby orienterte deltakerne på Kommunearkivkonferansen 2016 Kommunereformen er blant de tingene som vil påvirke kommunene mest, og vi hadde besøk av Statsarkivet i Hamar som sa litt om dette. Thomas Øverby orienterte deltakerne på Kommunearkivkonferansen 2016. Han fortalte også om omorganiseringen av Arkivverket som pågår akkurat nå. Det ble også sagt litt om utviklingsarbeid i arkivsektoren.

Overgangen til en mer digital hverdag er enda ikke avsluttet. Det er fortsatt en del utfordringer som må løses og det er mange muligheter som ikke er helt utnyttet enda. I konferansen ble det fortalt om både utfordringer med fagsystemer og muligheter for digital kommunikasjon og digitale signaturer. Britt Kirsten Rækstad fortalte også om hvordan de hadde jobbet med å få fullelektroniske elevmapper i Gran kommune.