Lunner kommune har inngått avtale om ordning, digitalisering, deponering og formidling av eiendomsarkivet. Oppdrag gjennomføres av IKA Opplandene v/Oppland fylkeskommune/Fylkesarkivet. Første leveranse er planlagt i mars og består av bygge-, delings- og utslippssak.

Nord-Odal var først ute med å inngå avtale på digitalisering av eiendomsarkiver. Arkivet var på ca 100 hm ved oppdtagets start. Dette oppdraget er sluttført.

Nord-Fron kommune foretar selv ordning av eiendomsarkivet før det sendes oss for digitalisering og deponering. Kommunen ønsker også å importere arkivmateriale i form av bilder, tatt i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Lillehammer kommune får digitalisert arkivet for vann og avløp. Ordning og digitalisering blir gjort ved Fylkesarkivet i Oppland og det skal utvikles integrasjon med kommunens sak/arkivsystem.

Sør-Fron kommune har bestilt ordning og digitalisering av eiendomsarkiver. Kommunen er pilot på ny versjon av Documaster Arkiv.