Eidsiva har levert 150 hyllemeter saksarkiv fra Børstad ordnet etter arkivnøkkel.

Klinikk for narkomane i Hov i Søndre Land har levert 8 paller. Dette er vesentlig pasientarkiver.

Fra Eidskog kommune har vi mottatt historiske arkiver fra tidlig 1800-tall og frem til år 2000. Totalt 13 paller.

Tretten alders og sykehjem (Øyer kommune) har levert to paller med mors-arkiver.

DPS Toten har levert 4 paller med pasientjournaler

Skjåk kommune har levert 70 hyllemeter med eldre og avsluttet materiale frem til 2006

Storsteigen videregående skole i Hedmark har levert ca 10 hyllemeter.