Ved utarbeiding av kassasjonsplan skal man ta hensyn til regler om tidsbegrenset oppbevaring i annet lovverk, kommunens eget administrative og juridiske behov for dokumentasjon og borgernes dokumentasjonsbehov. De nye reglene omfatter arkiv skapt fra 1950. Regelverket får dermed tilbakevirkende kraft. IKA Opplandene vil komme med mer informasjon om det nye regelverket.

Her finner du ny forskrift om bevaring og kassasjon.

Sist oppdatert 04.02.2014