Program

09.30- 10.00

Registrering

10.00- 11.00

  • Administrasjonshistorie
  • Det norske arkivlandskap v/ Svein Amblie

11.00- 11.15

Pause

11.15- 12.00

  • Arkivdanning med utgangspunkt i lovverket som regulerer arkivarbeidet v/ Grethe Stenberg

12.00- 13.00

Lunsj

13.00- 13.45

  • Arkivdanning med utgangspunkt i lovverket som regulerer arkivarbeidet v/ Silje Dragsund Aase

1 3.45- 14.00

Pause

14.00- 15.00

  • Ordningsprinsipper og arkivrutiner v/Kirsti O. Sletten

Konferansen er gratis for ansatte i IKA Opplandenes medlemskommuner, men vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindene. Øvrige deltakere vil bli fakturert kursavgift på 2 500 kr.

Påmeldingsfrist: 5. mars 2014

Meld deg på grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling

IKA Opplandenes kontaktperson for dette kurset er: Kjersti Sæther Mjogdalen.

Sist oppdatert 04.02.2014