Det har vært mye snakk om å bruke eksterne Noark-kjerner for å arkivere data fra fagsystemer, og mange kommuner har nå gjort nettopp dette. Det har imidlertid blitt levert lite data fra slike arkivkjerner til depot. Vi var derfor veldig spent da vi fikk inn dette datasettet fra Gran kommune med saksbehandling knyttet til helse- og omsorgssektoren. Saksbehandlingen foregikk i fagsystemet Visma Profil og data ble journalført og arkivert i arkivkjernen Visma Samhandling Arkiv. Hvordan er kvaliteten på datasettet? Inneholder datasettet de opplysningene som bør være med til et arkivdepot? Hvor enkelt er det å finne igjen data i dette datasettet? Hvor godt følges de arkivstandardene vi har i Norge? Dette var blant spørsmålene vi stilte oss, og som vi forsøkte å finne svar på under testing av uttrekket.

 

Her finner du vår testrapport for uttrekket av Visma Profil / Visma Samhandling Arkiv og vedlagt Arkade5 testrapport