Forsiden av festskriftet. Tegnet av illustratør Kim Holm"Han e' søkkanes go' !" er et festskrift til byarkivar Arne Skivenes i anledning hans 70-års dag. Arne Skivenes, Bergens første byarkivar, har bygget opp Bergen Byarkiv til å bli en  av landets fremste arkivinstitusjoner. 

Festskriftet inneholder 30 artikler om og med arkiv og historie. Forfattet av fagfolk innen arkiv, bibliotek, museum, universitet og høgskoler. Til sammen gir festskriftet en innføring i arkivfaget i den arkivfaglige og -politiske utviklingen i Norge, og ikke minst et innblikk i noen av de spennende historiene  arkivet kan fortelle om. 

Boka er redigert av Ragnhild Botheim, Ine Merete Baatsvik, Gudmund Valderhaug og Aslak Wiig. 

Forsiden er tegnet av illustratør og serietegner Kim Holm. Ikke helt tilfeldig da en av Arnes store lidenskaper er tegneserier, og han har et særskilt blikk for hvordan arkiv  og arkivaren blir fremstilt der.  Da var det naturlig å porttrettere han som "Arkivarens beskytter".

Fylkesarkivet/IKA Opplandene har bidratt med en artikkel ved Svein Amblie og Marit Hosar: Privatisering av offentlig sektor. En utfordring for arkivsektoren.

 

Teksten over er et utdrag fra bokomtalen og forordet til boka.

Utgitt av ABM-media 2017.

ISBN 978-82-93298-15-1