KS har i samarbeid kommunal sektor, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Datatilsynet og Riksarkivet kartlagt hvordan dokumentasjonen i barnevernet håndteres. Med utgangspunkt i kartleggingen er det utarbeidet en veileder for å hjelpe og rettlede kommunal sektor i håndtering av saker som vedrører barnevern, slik at dokumentasjonen blir håndtert i tråd med gjeldende lovverk.

 

Les mer fra KS: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/dokumentasjon-i-barnevernet-ma-handteres-riktig/

 

Last nad   rapportene under. De kan og lastes ned dirkte fra   KS. 

 

Rapport - Forsvarlig behandling av dokumentasjon i barnevernet

 

Veileder - Håndtering av dokumentasjon i barnevernet

 

Sist oppdatert

Svein Amblie 

16.02.2017