Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-Rudowska
 

Onsdag denne uken fikk arkivar Kirsti Oddbjørg Sletten overrakt KS hedersmerke av fylkesvaraordfører og fylkesstyreleder for KS Oppland, Ivar Odnes. Overrekkelsen skjedde under den årlige kommunearkivkonferansen til Fylkesarkivet/IKA Opplandene. Godt 100 arkivarer fra Hedmark og Oppland deltok i hyllesten av Kirstiog for det arbeidet hun har utført for arkivene, først i Oppland fylkeskommune fra 1978, deretter ved Fylkesarkivet fra 1995 og for kommunene i Hedmark og Oppland fra 2008 via IKA Opplandene.
Kirsti har utmerket seg med høy faglig kompetanse, høy arbeidskapasitet og serviceinnstilling. Kirsti har planer om å gå av med pensjon om et år, og har planer om å få gjort ferdig mange oppgaver før hun forlater Fylkesarkivet/IKA Opplandene. Kirsti har sin kompetanse innen de analogt skapte arkivene, og har siden 1995 tatt imot og stilt opp nærmere 20 000 hyllemeter med arkivbokser. At papir er tungt, kan hun skrive under på. Mange av arkivene er også flyttet flere ganger, så her trengs ingen styrketrening etter arbeidstid. Kirsti har årlig reist rundt og besøkt medlemskommunene i Hedmark og Oppland, og har noen år hatt mellom 40 og 50 besøksturer. Hun har drevet kurs, rådgivning, delt av sin kompetanse, deltatt i nedpakking og merking av arkiver som skal overføres til arkivdepot.Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-Rudowska

Når publikum kommer til Fylkesarkivet for å se på arkiver, er det gjerne Kirsti de kontakter på forhånd for å sikre at de får sett den informasjonen de ønsker eller trenger.
Fylkesarkivet gratulerer Kirsti O. Sletten med tildelingen av KS hedersmerke.Fylkesarkivet er glad for at vi kan nyte godt av kollegafellesskapet og Kirstis kompetanse nok et år.