Norges Dokumentarv

Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Memory of the World (MoW) ble oppretta i 1992. MoW er et av flere UNESCO-program for å gi et nødvendig løft for å synliggjøre og redde kulturarven. MoW er ikke en konvensjon, men kan knyttes opp til flere konvensjoner, som Verdsarvkonvensjonen (1972) og UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv (2003). Det finnes register på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. I Norge heter registeret Noregs dokumentarv. 

 

Delegasjonen fra Oppland besto av Fylkesarkivar Marit Hosar og seniorrådgiver Svein Amblie fra Fylkesarkivet, samt ordfører Ola Tore Dokken og arkivleder Eva Marie Meling Mathisen fra Nordre LandProtokollen ”Kortfattet Opptegnelse Af en Undersøgelse angaaende Husmandsvæsenet Thorpen. Foretagen i Sommeren 1869” omtaler 240 husmannsplasser. Det å få et slikt dokument antatt på lista er fantastisk. Ikke fordi dokumentet i seg selv er mer verneverdig enn mange andre vi har, men fordi det setter søkelys på arkiver som en kilde til informasjon. Marit Hosar mottok diplomet sammen med ordfører Ola Tore Dokken fra Nordre Land kommune. Dokumentet eies av Nordre Land kommune, men befinner seg altså ved Fylkesarkivet/IKA Opplandenes sine magasiner i Fakkelgården. 

 

Les mer om protokollen her.

 

Les om Norges dokumentarv.