Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-RudowskaKommunearkivkonferansen 2017 i regi av Fylkesarkivet/IKA Opplandene gikk av stabelen på Lillehammer Hotell 10. og 11. mai. Konferansens tema var "Den digitale kommune", og tok for seg fire hovedbolker:

  • En utviklingsdel/samfunnsrollen til arkivinstitusjonene
  • En del tok for seg opp problemstillinger ved håndtering av digitale helse- og omsorgsarkiver
  • En del så nærmere på hvordan vi skal bevare informasjonen fra digitalt skapte arkiver etter NOARK-systemer
  • En siste del presenterte Fylkesarkivets tjenester for digitalisering av arkiver på papir/foto/lyd - f.eks. eiendomsarkiver digitaliseres og saksbehandlere får dokumentene rett til sin pc-skjerm når de jobber med en byggesak. Da vil flere kunne ha tilgang samtidig og de sparer mye tid på å finne fram i papirarkivene av ulike formater. Til nå har Fylkesarkivet digitalisert eiendomsarkiver, vann- og avløp, skogstier/veger for noen kommuner på oppdrag. Disse arkivene har til nå kun vært tilgjengelig på papir - i et unikt eksemplar. Digitalisering av eldre foto; f.eks. av ordførere vil lette tilgang når historien skal skrives eller kommunen/fylkeskommunen skal presentere sin historie på nett.  

 

 Fylkesvaraordfører Ivar Odnes åpnet konferansen. Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-RudowskaFylkesvaraordfører Ivar Odnes åpnet konferansen, Riksarkivar Inga Bolstad holdt åpningsinnlegget, fylkesarkivar Marit Hosar ledet konferansen. Godt 100 arkivarer fra regionen møtte fram. Riksarkiva Inga Bolstad under åpningsinnlegget.  Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-Rudowska


Se foredragene.