Kurs Arkivkunnskap:

19.09.2018.

Sted: Fylkesarkivet.

Tid: 10.00 – 15.30
Kursansvarlige: Kirsti Sletten og Svein Amblie.

10. 00. Ankomst kaffe.

10.15. – 12.00. Kommunal administrasjonshistorie samt litt om dagens reformer v/ Svein Amblie

12.00. – 13.00 Lunsj

13.00 - 15.00 Kassasjon bevaring. v/ Kirsti Sletten. 

Dersom det er behov holder vi på til kl. 15.30. Vi tar kortere kaffepauser etter behov


10.10.2018
Sted: Scandic Lillehammer Hotel.

Kursansvarlige: Kirsti Sletten og Svein Amblie.

Kl. 10.00 Ankomst og kaffe

Kl. 10.15 GDPR og betydningen i kommunal sektor. - Tone Bakås - personvernombud OFK/HFK
Kl. 12.45 Lunsj

Kl. 13.45 Arkivinstruks - Ny arkivforskrift og arbeid med ny Arkivlov. Marit Hosar

KL.14.45 Kaffe

Kl. 15.00 Ordningsprinsipper - Kirsti Sletten

Kl. 16.00 Slutt

 

14.11.2018
Sted: Settes opp senere, men det blir på Lillehammer.

Kursansvarlige: Svein Amblie og Kirsti Sletten

a. Elektroniske arkiver - Pål Mjørlund
b. Elektronisk kommunikasjon - Odd Gunnar Ludvigsen

Kursene er lagt opp som dagsamlinger. Pris kr 1000 pr samling, som også dekker lunsjutgifter.
Nærmere informasjon om sted og klokkeslett blir sendt ut til deltakerne
Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org    innen 1. september 2018.08.08.
Man kan melde seg på for en kursdag eller delta på alle tre.

Kurs i Siard og Arkade5

For å overføre data til depot må innholdet produseres og pakkes på en god måte. Dette er et kurs hvor vi forbereder overføring av data fra fagsystem og klargjør det for deponering. Primær målgruppe vil være teknisk personell med databasekunnskap. SIARD Suite er et verktøy utviklet av det sveitsiske riksarkivet for arkivering av databaser. Arkade 5 er et verktøy for å teste Noark-5 uttrekk og for å pakke og beskrive data som skal overføres til depot.

10.09.2018

Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
Kursleder: Pål Mjørlund

Pris kr 1000 som også dekker lunsjutgifter
Maks antall pr kurs: 10 stk

Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org innen 1. september 2018.

Workshop i K-koder

01.11.2018

Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
Workshopansvarlig: Bjørg Ida Berget.

Pris: Ingen utgifter ut over dekking av egne lunsjutgifter.
De som har deltatt på nettkurset i K-koder våren 2018 vil bli prioritert, men det åpnes opp for at andre også kan delta om plassen tillater det.

Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org innen 1. september.