Fylkesarkievt / IKA Opplandene arrangerer nettkurs i bruk av K-koder.

Nettkurset vil gi deg innføring i bruk av kodene, trening i å velge gode koder og forståelse av hva K-koder er og nytteverdien for deg og din virksomhet.

Målet med kurset er å sikre best mulig bruk av K-koder og dermed øke kvaliteten på gjenfinning i de digitale arkivene hvor K-kodene benyttes. Ved å kjenne til hensikten med K-koder og hvordan kodene skal brukes vil man få en mer enhetlig bruk av kodene i de forskjellige kommunene og fylkeskommunene.

Nettkurset er laget av Nettopplæring og dere kan lese mer om innholdet i kurset på deres hjemmesider: nettopplaering.no

For de som ønsker inviterer vi til en felles workshop i våre lokaler der alle kan ta med problemstillinger og spørsmål man har møtt på underveis i kurset for felles diskusjon. De som ønsker å delta på workshop må melde seg på kurset innen 14. januar da vi tar en felles oppstart på nettkurset 15. januar. Man kan også ta nettkurset uten å delta på workshop, og man kan da melde seg på også etter 14. januar med egen ønsket oppstart i løpet av 2018. Kurset vil være tilgjengelig i 6 mnd fra ønsket oppstart.

Påmelding skjer via Nettopplæring sine hjemmesider, men send en mail til fylkesarkivet@oppland.org for å få tilgang til våre rabattkoder som gir deg kurset til 799 pr deltaker.