Arkivverket har på forespørsel fra KS svart at nye kommunenummer i matrikkelen ikke ansees som en organisatorisk endring eller annen endring av en type som bevirker en grunnleggende endring i arkivet. Med andre ord vil det ikke være påkrevd med et skarpt eller mykt skille i arkivene. Svaret er gitt basert på formuleringene i arkivforskriftens § 3-13 andre og tredje ledd. Les mer:om dette på KS sine sider.