Lørenskog kommune

Lørenskog kommune ble med som deltaker i IKA Opplandene fra 1. august 2018. Kommunen er en av romerikskommunene i Akershus. Kommunen har ca 38.000 innbyggere og grenser mot Skedsmo, Rælingen, Enebakk og Oslo. En betydelig andel av den sørlige delen av kommunen tilhører Østmarka, som er vernet mot utbygging. Befolkningen er derfor i stor grad konsentrert i den nordlige delen av Lørenskog.

 

 Østre Toten kommune

Østre Toten kommune ble med som deltaker i  IKA Opplandene fra 1. august 2018. Østre Toten er en kommune i Oppland. Den grenser mot Vestre Toten i vest, Gjøvik og Ringsaker i nord og Hurdal mot sør. Mot øst ligger Mjøsa. Folkemengden er ca. 15.000. Snaut halvparten av befolkningen er bosatt i kommunens tettsteder. Lena er administrasjonssenteret.