Nytt magasinTo nye magasiner står nå innflyttingsklare. Etter hektisk aktivitet med montering den siste uka, kan vi nå skue de tomme magasinhyllene. Tilsammen reoler som kan ta imot godt 2000 hyllemeter av kommunalt arkivmateriale eller leies ut til andre arkivskapere som trenger magasinplass. Magasin 6 gir rom til 1179 hyllemeter. Magasin 7 - gir plass til 952 hyllemeter. Tilsammen har Fylkesarkivet/IKA Opplandene passert en totalkapasitet på 25.000 hyllemeter.
Dette kan virke ekstremt mye, men med tanke på 41 medlemskommuner har vi behov for hver hyllemeter. Til tross for overgangen til digital lagring, vil det ikke være tillatt å kassere eldre papirarkiver, tiltross for digitalisering.