Kilde: Fra Domkirkeoddens fotoarkiv

Statsarkivet i Hamar ble opprettet i 1917, etter en lengre tids diskusjon om Hedmark og Oppland hadde behov for sitt eget statsarkiv eller «stiftsarkiv» som det da het. Argumentene for opprettelse av et stiftsarkiv var dårlige lagringsforhold hos arkivskapere som tingrett, prest og politi, og ønsket om kort vei til arkivene for både forvaltning og innbyggere.