Mangeårlig leder og seniormedarbeider Svein Amblie hadde sin siste arbeidsdag ved fylkesarkivet den 27. mars. Innlandet fylkesarkiv med IKA Opplandene takker for innsatsen og ønsker lykke til med en ny tilværelse.