Med støtte fra Kulturrådet startet Fylkesarkivet i Oppland, nå Innlandet fylkesarkiv,
med IKA Opplandene et treårig prosjekt som går ut på å transkribere gotiske
protokoller fra kommunene i regionen. Prosjektet startet i 2018 og avsluttes høsten
2021.


Kommunene ble opprettet med Formannskapslovene i 1837, og vi ønsker å gjøre disse
protokollene mer tilgjengelig for våre brukere. Vi har derfor digitalisert mange av de
gamle herredsstyre- og formannskapsprotokollene, og vi jobber nå med å transkribere
disse.


Med på laget har vi frivillige fra Slekt og Data Oppland  og Øyer og Tretten historielag.
En gruppe på 13 frivillige, 4 medarbeidere fra Fylkesarkivet og én uavhengig i en
ekspertrolle. Det jobbes i mindre grupper med forskjellige protokoller. Arbeidet skjer
hjemmefra, men det har vært ca. 8 arbeidssamlinger i året. Under pandemien har
gruppene kun jobbet hjemmefra.

 

Se oversikt over transkriberte protokoller