Arkade 5 beta skjermbildeArkivverket har bestilt et nytt verktøy for å teste datauttrekk fra elektroniske systemer. Dette har fått navnet Arkade 5 og skal kunne brukes på alle uttrekk både fra fagsystemer og systemer som tilfredsstiller de forskjellige Noark-standardene. Arkivverket har tenkt at arkivskapere selv skal teste uttrekk før de overføres til depot, og dette forutsetter gode verktøy for å teste og rapportere hva som må forbedres.

 

IKA Opplandene har mottatt en del uttrekk fra kommunesektoren og har brukt noen av disse til å testet dette verktøyet. Erfaringene fra testingen har gjort at vi har kommet med en del innspill til forbedringer og nye funksjoner i Arkade5. Vi er derfor invitert til å være med å prioritere funksjonalitet i neste versjon av verktøyet.