Personvernerklæring for Innlandet fylkesarkiv

Denne personvernerklæringer handler om hvordan Innlandet fylkesarkiv med IKA Opplandene samler inn og bruker informasjon om du nytter våre nettjenester.

www.farkiv.no er fylkesarkivets hovednettsted og omtaler informasjon om Innlandet fylkesarkiv, IKA Opplandene og tjenestene vi kan tilby. Personvernerklæringen gjelder alle våre nettsteder.  Fylkesarkivet v/fylkesarkivaren er ansvarlig for fylkesarkivets behandling av personopplysninger.

Dine personopplysninger:

Fylkesarkivet er pålagt å følge offentlighetsloven som gir alle rett til innsyn i våre saksdokumenter. Det betyr at presse og alle som spør, kan få tilgang til dokumentene. Din henvendelse til arkivet vil derfor være offentlig, om den kommer i brev, epost e.l. som blir journalført.
Fylkesarkivet med IKA Opplandene håndterer også dokumentasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt offentligheten. Interne dokumenter kan også unndras offentligheten.

Tilgang til dine personopplysninger er avgrensa til ansatte som må få tilgang for å kunne gjøre jobben sin. Alle ansatte har taushetsplikt.
Vi gir aldri ut opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt eller  etter fullmakt fra deg.

Fylkesarkivet samarbeider med ulike leverandører for å levere tjenestene vi tilbyr. Slike leverandører kan i enkelte tilfelle få ansvar for å behandle personopplysninger. Det stilles samme krav til personvern fra disse aktørene som fra våre egne tjenester.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men vær oppmerksom på at datatyver kan lese din epost. Vi oppfordrer derfor til at våre kontaktskjema, telefon eller digipost blir benyttet ved forespørsel som inneholder sensitive opplysninger. E-post blir behandlet som andre saker, og vil bli journalført om det gjelder en henvendelse med spørsmål om innsyn. Vår journal er en del av Innlandet fylkeskommunes postjournal som er offentlig og tilgjengelig på internett.
Navnet ditt blir synlig på postlista/offentlig journal når du sender oss e-post eller brev med fullt navn når du ber om innsyn i en sak.

Sentrale lover for fylkesarkivets behandling av personopplysninger:

Personopplysningsloven inneholder regler og retningslinjer for hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, sikret og hvem som har tilgang.

Andre lover som også regulerer hvordan vi behandler opplysningene er:

  • Arkivloven med forskrifter og Riksarkivarens forskrifter
  • Forvaltningsloven
  • Helseregisterloven
  • Helseforskningsloven
  • eForvaltningsforskriften
  • Åndsverksloven

 
Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Fylkesarkivet benytter informasjonskapsler/cookies. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Filene kan bare leses av brukeren selv og fylkesarkivet. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan si nei til lagring/bruk av informasjonskapsler, men det kan medføre at nettsidene ikke fungerer optimalt.

Når du gjør søk på fylkesarkivets nettsider, registreres IP-adressa for enheten som utfører søket. IP-adressa er definert som personopplysning da den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en person. Fylkesarkivet benytter Google Analytics sin funksjon for å anonymisere IP-adressa før informasjonen blir lagret.

Google Analytics

Vi samler inn opplysninger fra besøkende på våre nettsider for å utarbeide statistikk. Vi bruker statistikkverktøyet Google Analytics. Google Analytics benytter informasjonskapsler. Det er fylkesarkivet som er ansvarlig og som bestemmer hvilke opplysninger Google kan hente fra nettsidene. For IP-adresser lagres av Google Analytics blir de siste sifrene fjernet. Det betyr at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressa kan ikke brukes til identifisering av den enkelte. Opplysningen som lagres er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.