Lydopptak fra fylkestingDigitalisering anbefales som bevaringstiltak for lyd.

Mange lydbærere (kassetter, lydbånd etc.) taper seg over tid, og en regner noen tiårs holdbarhet på dette materialet. Tilgangen på avspillingsutstyr avtar også raskt ved teknologiskifter. Digitalisering er derfor en anbefalt metode for langtidsbevaring av lyd.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.