Digitalisering av arkivmateriale.

Digitalisering benyttes som:

1. Bevaringstiltak for å hindre at arkivmateriale i papir utsettes for skade eller slitasje ved bruk.

2. Digitalisering åpner og for økt tilgjengeligheten og bruk av arkivene. Fylkesarkivet har tre A3-skannere med stor kapasitet, en A2-bokskanner og en A0-storformatskanner. Dette setter oss i stand til å påta oss slike digitaliseringsoppgaver.

Ved Oppland fylkesarkiv/IKA opplandene har vi bygget opp en digitaliseringsavdeling som tilbyr digitalisering til kostpris for våre 41 medlemskommuner. Vi er fem faste ansatte som har denne tjenesten som hovedbeskjeftigelse.
Elisabeth Edler ved arbeidsplassen

Vi har allerede ferdigstilt digitalisering av eiendomsarkivene for Nord-Odal kommune, og er i god gang med VA-arkivet for Lillehammer kommune og eiendomsarkivene for Lunner og Nord-Fron kommune.
Vi bruker fagsystemet Documaster i vårt arbeid med å digitalisere arkivmateriale. Documaster støtter norske og europeiske standarder for arkivering, og er den eneste systemuavhengige Noark 5 løsningen på markedet. Documaster kan enkelt integreres med andre systemer og gjøre disse Noark 5 godkjente.

Vi tilbyr: 

Rådgivning til våre eierkommuner ved digitaliseringsprosjekter

Digitaliserer og indekserer hele arkivserier til kostpris for våre eiere

Storformatskanner for kart og tegninger

Ta kontakt med:
Elisabeth Nilsen Edler

Elisabeth Nilsen Edler

Rådgiver / Ansvarlig for digitaliseringsenheten
Telefon: 991 59 741
E-post: