Elektroniske arkiver. Illustrasjon fra Noark 5De fleste datasystemer inneholder informasjon som skal være tilgjengelig eller bevares langt utover datasystemets levetid. Det er derfor krav til deponering ved utskifting, større oppgraderinger og periodisering av elektronisk materiale.

Når systemer tas ut av bruk, kan kommunen beslutte avlevering til arkivdepot. Når avlevering er godkjent av arkivdepot kan kommunen slette produksjonssystemet.

Fylkesarkivet har kompetanse og utstyr for å hente ut informasjon fra datasystemer. Vi har kunnskap om hvilke krav som stilles til uttrekk og formater som benyttes ved langtidsbevaring. Vi kan tilby assistanse for å hente ut bevaringsverdig informasjon, test av uttrekk, samt depottjenester for elektronisk materiale.

Metodikken som blir benyttet er beskrevet i ABM-skrift nr. 43 - Minnehåndtering - metode for digital langtidslagring i kommunal sektor. Håndboken er skrevet for kommunal sektor, men det meste av innholdet er direkte overførbart for bruk på privatarkiver.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.