Innbundet bokFor å sikre at materialet i kopibøker, protokoller og møtebøker forblir uendret og komplett, skal de være innbundet.

Protokoller og kopibøker skal være innbundet ved deponering. Fylkesarkivet kan binde inn materiale inntil A4-størrelse. Dette prises per bok.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.