Vår mest erfarne kursholder og rådgiver Kirsti Sletten. Foto Marit HosarArkivansatte bør ha allsidig kompetanse innenfor områder som forvaltningshistorie, administrasjon, arkivering, digitalisering, elektroniske fag- og sak-/arkivsystemer, regelverk med videre.

Kurs og opplæring gjennomføres etter avtale med medlemmene av IKA Opplandene. I tillegg gjennomføres regelmessige arkivplankurs og konferanser for våre medlemskommuner.
Fylkesarkivet besøker jevnlig medlemskommuner og driver utstrakt rådgivning.  I tillegg bistår vi kommunene i praktisk klargjøring og pakking av arkiver for deponering til depot.