Tjenestetilbud - muggsanering og fuktskadet materiale

Håndtering av muggsoppinfisert arkivmateriale stiller spesielle krav til kompetanse for håndtering og oppbevaring. IKA Opplandene har etablert egne lokaler for mottak og rengjøring av tilsmussede og/eller mugginfiserte papirmateriale.

Vi har en begrenset frysekapasitet for frysetørring av materiale som er blitt fuktig på grunnet oversvømmelse/flom.

Vår muggsaneringsavdeling som består av et saneringsrom med avtrekksskap for tørrsanering, eget magasin hvor mugginfisert materiale kan oppbevares trygt for omgivelsene frem til materialet er ferdig behandlet. 
Muggsaneringsavdelingen har eget ventilasjonsanlegg og avtrekk som genererer undertrykk i lokalene.

IKA Opplandene tilbyr følgende tjenester innen muggsanering og behandling av fuktskadet materiale:

Foto: Vibeke Hammerhaug IKA Kongsberg

  • Magasinkapasitet for mugginfisert arkivmateriale
  • Sanering av muggskadde arkiver
  • Rådgiving i forhold til forebygging
  • Rådgivning i forhold til håndtering av muggsopp i arkivet
  • Tørking av fuktskadet materiale
  • Digitalisering for kassasjon av materiale som ikke kan reddes.

For spørsmål, ta kontakt med:

Monika Sokol-Rudowska

Monika Sokol-Rudowska

Muggsanering / Digitaliseringsenheten
Telefon:
E-post: