Organisatoriske og tekniske tiltak

Foto: Vibeke Hammerhaug IKA Kongsberg

Dette er tiltak som innebærer å analysere, begrense og fjerne risikoen for helseskader på arbeidsplassen. Tiltakene retter seg mot interne rutiner på arbeidsplassen, og bør inkludere en beskrivelse av virkningen av de aktuelle biologiske faktorer og mulige helsefarer, aktuelle forholdsregler, nødvendige vernetiltak og evt. førstehjelpstiltak. I følge forskrift om biologiske faktorer er arbeidsgiveren forpliktet til å foreta en risikovurdering av helseskader som kan oppstå på arbeidsplassen pga. eksponering av mikroorganismer. Risikovurderingen skal iverksettes gjennom en kategorisering av alle biologiske faktorer som kan opptre i en arbeidssammenheng. Deretter skal det treffes vernetiltak som beskytter de eksponerte personer mot helsefarene. Organisatoriske tiltak inkluderer også å sørge for at eksponerte personer har tilstrekkelig kunnskap om og opplæring og praktisk øvelse i arbeidet med infisert arkivmateriale. 

Det anbefales at arbeidsgiveren utarbeider rutiner for håndtering av mugginfisert materiale, og regler for bruk av personlig verneutstyr (PVU).


Personlige vernetiltak

Dette er tiltak som skal gi beskyttelse i akutte situasjoner der infisert materiale må håndteres. Siden kollektive tiltak alene ofte ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, er individuelle vernetiltak også nødvendig.

 

Foto: Vibeke Hammerhaug, IKA KongsbergIndividuelle vernetiltak inkluderer hensiktsmessig arbeidstøy og PVU (personlig verneutstyr), som minst skal bestå av en egnet vernefrakk (eller dress) med lange ermer og lukket krage, vernehansker, filtrerte halvmasker med partikkelfilter klasse P3/FFP3, og evt. vernebriller.
 

Det er viktig at vernemasken har partikkelfilter klasse P3, da muggsoppartikler er så små at de ellers kan nå helt ned i lungene. Noen muggsopparter er aktive ved 37°C, og disse betyr en særlig risiko for oss mennesker, fordi de kan trives og vokse inne i oss. Det er særlig luftveiene og lungene som da angripes.

Nødvendigheten av å bruke vernebriller må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut ifra konsentrasjonen av muggsopp og sporer. Vernebriller som skal beskytte mot muggsopp må være helt tette rundt ansiktet. 
 

Kilde:

Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 14 
Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 15