Uordna arkivOrdning er klargjøring av materiale for deponering eller avlevering til arkivdepot.

Ved deponering og avlevering av eldre arkiver stilles det krav om at materialet skal være ordnet og listeført. Ordning omfatter blant annet kassasjon, arkivavgrensing, fjerning av stifter, binders, plastlommer og merking.

Fylkesarkivet påtar seg ordning av arkiver for kunder som ikke selv har kompetanse eller kapasitet for å klargjøre arkivene for deponering hos oss. Se Arkivinstruks for IKA Opplandene,  som gjelder  våre medlemskommuner. Ordning reduserer lagringsvolumet og forenkler gjenfinning. Ordningsarbeid blir normalt fakturert for medgått tid, samt faktisk forbruk av bokser og mapper.Fra magasinet. Foto fylkesarkivet