Vigdis Astin Wæhler

Hvorfor digitalisere papirarkiv

Å digitalisere papirarkiv er viktig av flere grunner. Bedre tilgang til materialet, redusert slitasje ved håndtering av slitt og gammelt materiale og bekjentgjøre hva institusjonen institusjonen har å tilby er noen viktige faktorer.

Les mer om Hvorfor digitalisere papirarkiv

Kirsti Sletten

Fra en arkivars hverdag

Når man ordner arkiver er det en ting det finnes mer en nok av, og det der binders. Binders er IKKE arkivverdig som det heter, på sikt skader det papiret og må derfor fjernes etter hvert som arkivene ordnes.

Les mer om Fra en arkivars hverdag

Monika Sokol-Rudowska

Muggsoppinfisert arkivmateriale

Vi bruker gjerne uttrykket: Arkiver utgjør samfunnets felles hukommelse. Det er derfor nødvendig å bevare ulike typer arkiver for kommende generasjoner. I arkivmagasinene er de trygge og beskyttet mot ytre påvirkninger, men av og til mottar vi arkiver som er skadet eller infiserte av muggsopp. Muggsopp kan være skadelig og en trussel både for papir og mennesker som utsettes for de infiserte arkivene.

Se tidligere arkivarens hjørne.

Les mer om Muggsoppinfisert arkivmateriale

Elisabeth Edler

Digitalisering av papirarkiver

Vi bruker begrepet digitalisering for å beskrive den økende bruken av elektroniske hjelpemidler i saksbehandling og arkivproduksjon. Vi skaper arkivene i digitalt, tar vare på og gjør dem tilgjengelig digitalt. På fylkesarkivet komplementerer vi dette ved å digitalisere papirarkivene, slik at kommunene får en enklere og komplett digital hverdag.

Les mer om Digitalisering av papirarkiver

Kjersti Sæther Mjogdalen

Hvorfor ta vare på tannjournaler?

De færreste av oss tenker vel på hva som har skjedd med vår gamle tannjournal fra den tiden vi gikk på skolen. Kanskje hadde vi tannlegeskrekk, i alle fall var det ikke så morsomt å gå dit. Når vi er ferdige hos skoletannlegen, har nok de fleste glemt at det eksisterer en journal.

Les mer om Hvorfor ta vare på tannjournaler?

Ingvild Sveen

Arkivarens nye hverdag

Arkivaryrket er et allsidig yrke, der det stadig stilles høyere krav til arkivarenes kompetanse innen både arkivdanning og arkivdepot. Utviklingen av digital teknologi har gitt oss nye muligheter, men samtidig medført nye og store utfordringer. Hvordan kan vi skape og bevare informasjonen slik at kravene til bevisverdi, autentisitet, konfidensialitet og integritet blir ivaretatt?

Les mer om Arkivarens nye hverdag

Flere sider: 12