Kursplan høsten 2018 IKA Opplandene

Arkivkunnskap:

Del1: September

  1. Kommunal administrasjonshistorie samt litt om dagens reformer - Svein Amblie
  2. Kassasjon bevaring. - Kirsti Sletten

Del2: Oktober

  1. Arkivinstruks - Ny arkivforskrift og arbeid med ny Arkivlov. Svein Amblie
  2. GDPR og betydningen i kommunal sektor. - Tone Bakås - personvernombud OFK/HFK

Del 3: November

  1. Elektroniske arkiver - Pål Mjørlund
  2. Elektronisk kommunikasjon - Odd Gunnar Ludvigsen

 

Kursansvarlige: Svein Amblie og Kirsti Sletten

Kursene er lagt opp som dagsamlinger. Pris kr 1000 pr samling, som også dekker lunsjutgifter

Dato blir offentliggjort over sommeren.

Deretter er det "Først-til-mølla"-prinsippet som gjelder. Er det stor interesse, vil kursene evt. bli kjørt to ganger.

 

Kurs i Siard og Arkade5

SIARD og Arkade5: For å overføre data til depot må innholdet produseres og pakkes på en god måte. Dette er et kurs hvor vi forbereder overføring av data fra fagsystem og klargjør det for deponering. Primær målgruppe vil være teknisk personell med databasekunnskap.  SIARD Suite er et verktøy utviklet av det sveitsiske riksarkivet for arkivering av databaser. Arkade 5 er et verktøy for å teste Noark-5 uttrekk og for å pakke og beskrive data som skal overføres til depot.

 

Dato: 06.09.2018

Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer Kursleder: Pål Mjørlund

Pris kr 1000 som også dekker lunsjutgifter Maks antall pr kurs: 10 stk

Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org innen 24. august.

 

Workshop i K-koder

Dato: 04.09.2018

Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer Workshopansvarlig: Anne Beate E. Lystad

 

Pris: Ingen utgifter ut over dekking av egne lunsjutgifter.

De som har deltatt på nettkurset i K-koder våren 2018 vil bli prioritert, men det åpnes opp for at andre også kan delta om plassen tillater det.

 

 

Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org innen 1. september