Arkivkunnskap:

19.09.2018

a. Kommunal administrasjonshistorie samt litt om dagens reformer - Svein Amblie
b. Kassasjon bevaring. - Kirsti Sletten.

10.10.2018

a. Arkivinstruks - Ny arkivforskrift og arbeid med ny Arkivlov. Svein Amblie
b. GDPR og betydningen i kommunal sektor. - Tone Bakås - personvernombud OFK/HFK
c. Ordningsprinsipper - Kirsti Sletten

14.11.2018

a. Elektroniske arkiver - Pål Mjørlund
b. Elektronisk kommunikasjon - Odd Gunnar Ludvigsen

Kursansvarlige: Svein Amblie og Kirsti Sletten
Kursene er lagt opp som dagsamlinger. Pris kr 1000 pr samling, som også dekker lunsjutgifter.
Nærmere informasjon om sted og klokkeslett blir sendt ut til deltakerne
Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org    innen 1. september 2018.08.08.
Man kan melde seg på for en kursdag eller delta på alle tre.

Kurs i Siard og Arkade5

For å overføre data til depot må innholdet produseres og pakkes på en god måte. Dette er et kurs hvor vi forbereder overføring av data fra fagsystem og klargjør det for deponering. Primær målgruppe vil være teknisk personell med databasekunnskap. SIARD Suite er et verktøy utviklet av det sveitsiske riksarkivet for arkivering av databaser. Arkade 5 er et verktøy for å teste Noark-5 uttrekk og for å pakke og beskrive data som skal overføres til depot.

10.09.2018

Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
Kursleder: Pål Mjørlund

Pris kr 1000 som også dekker lunsjutgifter
Maks antall pr kurs: 10 stk

Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org innen 1. september 2018.

Workshop i K-koder

4.09.2018

Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
Workshopansvarlig: Anne Beate E. Lystad

Pris: Ingen utgifter ut over dekking av egne lunsjutgifter.
De som har deltatt på nettkurset i K-koder våren 2018 vil bli prioritert, men det åpnes opp for at andre også kan delta om plassen tillater det.

Påmelding til fylkesarkivet@oppland.org innen 1. september.